DU XUÂN ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ

Đường hoa Nguyễn Huệ xinh tươi
Đầu xuân Canh Tý nhiều người lại qua
Trên đường rực rỡ màu hoa
Huy hoàng cảnh tượng,hài hòa sắc xuân
Nhân viên bảo vệ đi tuần 
Người ngồi kẻ đứng quây quần bên nhau
Từng đoàn lũ lượt trước sau
Thắm tình nhân loại,đẹp màu quê hương
Vòng quanh tượng Bác thân thương
Nhớ Người dẫn bước soi đường dân đi
Ơn dày nghĩa nặng lòng ghi
Ven đường phất phới quốc kỳ tung bay
Cùng nhau thưởng ngoạn nơi này
Thả hồn vào cảnh trưng bày đẹp xinh
Cảm ơn người dựng công trình
Làm cho lộng lẫy quê mình hằng năm
Thi Nang