ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ NĂM MẬU TUẤT (2018)

Mậu Tuất về đây với mọi nhà
Huy hoàng lộng lẫy một đường hoa
Tươi màu đẹp cảnh trong thành phố
Điểm nét đầu xuân rất đậm đà
Thi Nang