ÉN LUYỆN CHIỀU XUÂN

Chiều xuân ngọn gió thoảng qua đồng
Én liệng chung đàn giữa khoảng không
Gợi cảnh trường xưa và lớp cũ
Còn bao kỷ niệm khắc trong lòng
Thi Nang