GIÃ CẢNH NHỚ NGƯỜI

Bài xướng:
NHỊP CẦU
Nhờ có trang thơ bắc nhịp cầu
Tình ta mới bén ngỡ từ lâu
Lời thơ khắc đậm khi đưa tặng
Nỗi nhớ in sâu buổi gặp đầu
Ý gói tờ hoa trao gửi bạn
Tim lồng sóng nhạc kiếm tìm mhau
Bao giờ Ông Nguyệt xe duyên nhỉ?
Em sẽ ru anh giấc ngủ sâu!
Kim Tuyên-Hà Nội

Bài họa 1:
TIẾNG GỌI ĐÔI BỜ
Thi đệ,thi huynh một sở cầu
Giao lưu xướng họa giữ bền lâu
Tâm hồn quyến luyến ngay từ ấy
Tạc dạ ghi xương lúc mới đầu
Một bến cõi lòng mong nhớ bạn
Đôi bờ tiếng gọi vẫn chờ nhau
Ông Tơ bắc nhịp cùng bà Nguyệt
Tình nghĩa đôi ta hẳn khắc sâu
Đức Thu-Đông Triều

Bài họa 2:
GIÃ CẢNH NHỚ NGƯỜI
Từ khi giã cảnh bước qua cầu
Chẳng nỡ quên người đợi bấy lâu
Tuyển những điều hay hằn xuống dạ
Tìm bao lẽ phải khắc lên đầu
An nhàn một kiếp thường không thể
Khổ cực hai đời vẫn có nhau
Mãi khảm vào tim ngày xướng họa
Đong đầy nghĩa nặng với tình sâu
Thi Nang-Củ Chi