GIỮ VẸN CÂU THỀ

Khi từ giã xóm biệt làng quê
Hẹn đến đầu thu sẽ trở về
Những độ trông chờ xui mắt mỏi
Bao mùa bỏ lỡ khiến lòng tê
Luôn hằn nghĩa nặng ngày xa cách
Mãi khắc tình sâu buổi cận kề
Dẫu khó dù nguy nào quản ngại
Bền gan quyết giữ vẹn câu thề
Thi Nang