GIỮA CẢNH THU TÀN

Giữa cảnh thu tàn cánh nhạn bay
Về đâu bóng lẻ đã xa bầy?
Sương trùm xuống chậu cành trang nở
Gió thổi qua vườn ngọn nhãn lay
Quạnh quẽ nhà xưa sầu nửa phút
Đìu hiu xóm cũ tủi đôi ngày
Chiều quê nắng nhạt,mây lờ lững
Gợi vẻ u buồn mấy bữa nay
Thi Nang