GỐC MAI GIÀ

Đầu xuân thưởng ngoạn gốc mai già
Cảnh Tết đang về rực rỡ hoa
Nở nhụy khoe tràng trên mỗi nhánh
Vàng tươi đẹp sắc điểm tô nhà
Thi Nang