HẠT CÁT

Hạt bụi nay hóa thành hạt cát
Sóng đại dương tắm mát quanh năm
Nơi sâu thẳm cát lặng yên nằm
Trong biển nước không bao giờ khát.
Khi gặp đá vô tình nghiền nát
Cát bay lên tận cõi trời cao
Đêm ngày kết bạn với trăng sao
Nương theo mây đáp vào sa mạc.
Rồi trần thế,kẻ khuân,người vác
Chở đem về dựng gác,xây lầu
Biến hóa hoài,sợ chi đi lạc
Mỗi vòng đời chẳng được bao lâu!
Thi Nang