HỌA BÀI THƠ

Bài xướng:
NHỊP CẦU THƠ
Cầu Kiều nối nhịp dệt thành thơ
Mến khách văn chương đứng đợi chờ
Mười sáu trăng tròn mong bến mộng
Hăm hai nguyệt khuyết tựa thuyền mơ
Xuân qua hè đến trăng vàng nhạt
Thu hết đông sang cúc tím mờ
Bên lở bên bồi chung nỗi nhớ
Cầu Kiều nối nhịp dệt thành thơ
Kim Tuyên-Hà Nội

Bài họa 1:
THAO THỨC MƠ
Nghĩa tình say đắm thật nên thơ
Năm tháng ngày đêm vẫn muốn chờ
Đơn chiếc hai nơi cùng ước mộng
Đôi tim một nhịp thức thao mơ
Dầm mưa dãi nắng không phai nhạt
Bão tố sương pha quyết chẳng mờ
Đôi bạn tâm tư cùng ước vọng
Giao lưu tình nghĩa thật nên thơ
Đức Thu-Đông Triều

Bài họa 2:
HỌA BÀI THƠ
Chong đèn mải miết họa bài thơ
Ý gửi lời trao những bạn chờ
Nhả chữ hôm nào bên suối mộng
Gieo vần thuở ấy cạnh đồi mơ
Ê chề lắm buổi vầng dương nhạt
Ảo não nhiều đêm bóng nguyệt mờ
Giữa cảnh tàn thu lòng quặn thắt
Chong đèn mải miết họa bài thơ
Thi Nang-Củ Chi