HOA NỞ ĐẦU XUÂN

Giữa buổi đông tàn nụ mướt sao!
Đầu xuân hé nở vạn hoa chào
Khoe màu điểm sắc qua mười bữa
Vẽ cảnh tô vườn được chín tao
Thắm nhụy bên thềm cho nghĩa gửi
Tươi tràng cạnh ngõ để tình trao
Dầm sương dãi nắng không hề nản
Bướm lượn ong vờn cũng chẳng nao
Thi Nang (Phạm Văn Náng)