HOA MAI VÀNG RỰC RỠ

Dịp Tết mai vàng đã nở hoa
Trên cành rực rỡ sáng mùng ba
Đi gần mỗi chậu mùi hương thoảng
Điểm sắc làm cho đẹp ngõ nhà
Thi Nang