HÒN TRỐNG MÁI(Vịnh Hạ Long)

Trồi lên giữa biển có hai hòn
Chõ mỏ châu đầu đợi các con
Tỉ hạ bền chân cùng sóng vỗ
Nghìn thu vững tảng với non mòn
Dầm mưa triệu thuở xanh lòng đá
Dãi nắng muôn đời đỏ dạ son
Đã trải nhiều năm thành tượng quý
Từ xưa để lại đến nay còn
Thi Nang