HỪNG ĐÔNG (Ngũ ngôn bát cú-Tứ độ thanh)

Vầng dương tỏa sáng ngời
Rộn rã trẻ đùa chơi
Sẻ đã sà trên đất
Cò đang lượn giữa trời
Trông người đi lắm nẻo
Thấy kẻ lại nhiều nơi
Mỗi buổi hừng đông đến
Càng yêu mến cuộc đời
Thi Nang