HỪNG ĐÔNG

Hừng đông gió thoảng ngọn mai già
Trẻ giỡn sân trường tiếng vọng xa
Lắm tiệm trang hoàng xinh cảnh xã
Nhiều xe điểm xuyết đẹp thôn nhà
Bao người cạnh ngõ ôn tồn nói
Mấy kẻ trên đường vội vã qua
Rạng rỡ quê mình đang phát triển
Vầng dương rực sáng cả sơn hà
Thi Nang