KẺ ĐỢI NGƯỜI MONG (nđt – bốn cặp đối ngẫu)

Người đi dặm thẳm hằng mong ước
Kẻ ngụ rừng sâu mãi ngóng chờ
Để nhãn lay cành thêu gối mộng
Cho dầu trải bóng dệt đường mơ
Sông dài lạnh lẽo trăng về bến
Biển rộng đìu hiu sóng vỗ bờ
Nhỏ lệ hòa sương mờ nét chữ
Đem tình gửi nước đẫm vần thơ
Thi Nang