KẸT XE

Nghẽn cả cung đường khiến kẹt xe
Lâm vào cảnh ngộ lắm người e
Đa phần ẩn nhẫn chờ thông tuyến
Ít gã tăng ga vượt vỉa hè!
Thi Nang