Khai bút đầu năm CHÀO MỪNG XUÂN CANH TÝ (2020)

Kỷ Hợi năm cùng tháng mãn qua
Mừng Canh Tý lại điểm tô nhà
Niềm vui cháu đã về thôn nhỏ
Nỗi nhớ con còn ngụ đảo xa
Lễ hội tưng bừng xinh bản ấp
Cờ sao rực rỡ thắm sơn hà
Huy hoàng vạn ngõ chào xuân mới
Giữa độ mai đào hé nở hoa
Thi Nang
Múng 1 Tết âm lịch