KHI NÀO GẶP LẠI?

Trường xưa kỷ niệm còn lưu giữ
Lớp cũ ân tình chửa nhạt phai
Mãi nhớ mong người ra biển rộng
Hằng thương xót kẻ vượt sông dài
Bao ngày bão giật rơi nhành trúc
Những buổi dông lùa rụng lá mai
Giã bạn xa thầy đi khắp nẻo
Khi nào tái ngộ ở trần ai?
Thi Nang