KHI NÀO GẶP LẠI?

KHI NÀO GẶP LẠI?
Anh đi đã mấy mùa mưa
Em về trên bến sông xưa đợi chờ
Chia đường rẽ lối bơ vơ!
Nhìn ra nẻo sương mờ mung lung
Qua bao năm tháng lạnh lùng!
Khi nào mới được trùng phùng hỡi anh?
Thi Nang