KHUYÊN NHỦ CHÁU NỘI

Rời quê cháu nội đã lên phường
Vẻ mặt khi nhìn rất dễ thương
Chớ ngại chăm rèn tâm dũng cảm
Đừng e khổ luyện chí kiên cường
Hồi gia mẫu mực gìn khuôn phép
Nhập thế chân tình giữ kỷ cương
Sẽ giúp cho đời luôn ổn định
Là do thể hiện tính khiêm nhường
Thi Nang