KÍ ỨC HOÀNG HÔN

Sương chiều quyện khói phủ vườn xanh
Giữa buổi hoàng hôn ráng nhuộm cành
Tiếc mỗi cung đường mây tản chậm
Qua từng thửa ruộng gió lùa nhanh
Hằng thương thuở ấy vào sơn dã
Mãi nhớ ngày nao ở thị thành
Quả nhãn còn vương màu nắng nhạt
Chim về tổ ấm lượn vòng quanh
Thi Nang