KÍNH TRỌNG THẦY

Ngày Nhà Giáo Việt Nam sắp đến,Thi Nang kính chúc tất cả Thầy Cô giáo luôn dồi dào sức khỏe,vui vẻ,hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
KÍNH TRỌNG THẦY
Thu tàn gió lạnh đã về đây
Đệ tử dù xa vẫn kính Thầy
Giáo dục muôn đời bao lẽ phải
Lưu truyền vạn kiếp những điều hay
Ân dày khắc não qua ngàn thuở
Nghĩa nặng hằn tâm đến tỉ ngày
Giảng dạy kiên trì luôn giúp đỡ
Cho Trò thỏa nguyện bước đường mây
Thi Nang