LÁ MAI RƠI

Ngọn gió tàn đông thổi một chiều
Năm cùng tháng tận cảnh đìu hiu
Làn sương quyện khói,trời se lạnh
Mỗi gốc hoàng mai lá rụng nhiều
Thi Nang