LÁ RỤNG 6

Lá rụng âm thầm dưới nắng sương
Phương đoài le lói ánh tà dương
Ngàn mây lững thững viền triền núi
Vạn cỏ im lìm nép mép mương
Lặng lẽ bèo trôi khơi nỗi nhớ
Lờ đờ nước chảy gợi niềm thương
Xa trông cánh nhạn bay về tổ
Ngoảnh lại cây che khuất nẻo đường.
Thi Nang