LÁ RỤNG (Ngũ độ thanh-Thủ vĩ ngâm)

Mùa khô lá rụng ở bên thềm
Vẳng những ca từ giọng rất êm
Cạnh ngõ vừa khoe tràng sứ mỏng
Ngoài song đã nở cánh lan mềm
Nhìn qua cảnh cũ niềm thương đượm
Ngoảnh lại quê nghèo nỗi nhớ thêm
Xóm nhỏ vườn xưa giờ quạnh quẽ
Mùa khô lá rụng ở bên thềm
Thi Nang