LÁ XA CÀNH

Cuồng phong buộc lá phải xa cành
Nỡ để chia lìa lúc mượt xanh
Dẫu muốn đoàn viên thường chẳng đạt
Dù mong tái ngộ vẫn chưa thành
Âm thầm bám cội chồi ra trễ
Lặng lẽ theo dòng nước chảy nhanh
Mãi ước hằng mơ ngày trở lại
Đầu sông cuối biển sẽ an lành
Thi Nang