LÀM THƠ ĐƯỜNG NGŨ ĐỘ THANH

TẬP LÀM NGŨ ĐỘ THANH
(Ngũ độ thanh)
Nản chí khi làm Ngũ độ thanh
Tài đâu chẳng thấy vẽ không thành
Câu vàng ý nghĩa vài hôm chọn
Chữ ngọc ngôn từ mấy buổi canh
Luyện trí gieo vần luôn hiểu rõ
Mài tâm đặt dấu vẫn trông rành
Xong rồi kiểm duyệt nhìn trên xuống
Phải ngẫm thơ là một bức tranh.
(Thơ: Đoàn Văn Tiếp …… * …… Ngày: 11/11/2022)

Xin phép họa thơ với anh Đoàn Văn Tiếp một bài ạ
LÀM THƠ ĐƯỜNG NGŨ ĐỘ THANH
Hãy đặt xen từ đủ dấu thanh
Thường xuyên khổ luyện sẽ mau thành
Bao lần dệt tứ qua vài buổi
Những lượt đan vần trải mấy canh
Sửa lỗi tìm câu cần thật khớp
Gìn niêm giữ luật phải luôn rành
Nhà thơ cẩn trọng khi cầm bút
Tựa cách pha màu để vẽ tranh
Thi Nang