LÀM XONG TRÁCH NHIỆM

LÀM XONG TRÁCH NHIỆM
(Ngũ ngôn bát cú-Tứ độ thanh)
Vượt khó chẳng hề chê
Người luôn giữ vẹn thề
Trông hoài nên mắt mỏi
Đợi mãi khiến lòng tê
Vẫn nhớ ngày ly biệt
Hằng mong buổi cận kề
Làm xong phần trách nhiệm
Đã trở lại làng quê
Thi Nang