LỜI RU CỦA MẸ

Trong lòng vẫn đọng tiếng ầu ơ
Tự buổi nằm nôi mãi đến giờ
Để mỗi cung đàn ngân nốt nhạc
Cho từng nét chữ dệt vần thơ
Còn in xuống não thời non trẻ
Đã khắc vào tim thuở dại khờ
Nhớ những lời ru thường vẳng lại
Hằn sâu dáng mẹ chẳng phai mờ
Thi Nang