ĐI DẠO QUANH NHÀ

ĐI DẠO QUANH NHÀ
(Ngũ ngôn bát cú-Tứ độ thanh)
Chậm rãi bước quanh nhà
Mai vàng lại nở hoa
Vừa xem đàn bướm lượn
Chợt thấy lũ chim sà
Gió thổi qua vườn rộng
Mây về tận nẻo xa
Nghe lòng thanh thản quá
Nhẹ nhõm tấm thân già
Thi Nang