LÚC TUỔI GIÀ

Ngẫm sự đời chi lúc tuổi già!
Thăm vườn mát rượi thỏa lòng ta
Xuân về,đã thấy bầy ong lượn
Hạ đến,vừa xem lũ sẻ sà
Thể xác an nhàn bao bữa lại
Tinh thần thoải mái những ngày qua
Nghe người nhẹ nhõm khi dừng bước
Ở chốn làng quê nghĩa đậm đà
Thi Nang