MAI TRỔ HOA VÀO LÚC XUÂN TÀN

Giữa lúc xuân tàn lại trổ hoa
Hoàng mai rực rỡ phía sau nhà
Dầm sương mấy lượt đài đua nở
Dãi gió bao lần nụ nảy ra
Đã trải tròn đêm vầng nguyệt khuyết
Vừa phơi trọn buổi ánh dương tà
Xem tràng ngắm lộc chờ con trẻ
Đợi mãi mong hoài cháu ở xa
Thi Nang