MƯA CUỐI THU (nđt)

Trời mưa đẫm cỏ lúc thu tàn
Ướt cả mai dừa lẫn chậu lan
Ngoảnh lại ngoài hiên cành lá vẫy
Nhìn ra cạnh ngõ nước sân tràn
Người đi thuở ấy mây vần vũ
Kẻ tiễn hôm nào lệ chứa chan
Nhớ quãng đường xưa đầy kỷ niệm
Từ xa vẳng lại mấy cung đàn
Thi Nang