MƯA DẦM

Từ mây thả xuống giọt mưa dầm
Giữa cảnh thu buồn lạnh buốt tâm
Cảm thấy hồn vương lời nghệ sĩ
Làm cho não đọng tiếng dương cầm
Từng hôm xót kẻ ngồi yên tĩnh
Mỗi buổi thương người đứng lặng câm
Lẻ bóng nhìn xa mờ mịt ngõ
Trường xưa bạn cũ nhớ âm thầm
Thi Nang