MÙA HẠ TRỜI OI

Ảm đạm mây vần mấy bữa nay
Trời oi khó chịu cả đêm ngày
Đầy bông giữa ngọn chờ mưa đổ
Trĩu quả trên cành đợi gió lay
Nghĩ lại càng thương người nẻo ấy
Nhìn ra chợt xót kẻ nơi này
Ngàn cây vạn cỏ im lìm đứng
Lặng lẽ qua từng buổi nắng say
Thi Nang