MƯA RÀO

Chim về cạnh tổ,gió lùa mây
Những hạt mưa rào tưới cỏ cây
Sấm nổ vang rền,xe vẫn chạy
Tràn sân nước chảy vũng ao đầy
Thi Nang