MỪNG XUÂN TÂN SỬU (2021)

Cờ sao rực rỡ khắp sơn hà
Lộng lẫy nơi gần đến nẻo xa
Bưởi quít trưng bày tươi chục đĩa
Đào mai hé nở đẹp trăm nhà
Tưng bừng cạnh ngõ bao lời nói
Lảnh lót bên thềm những giọng ca
Mỗi hộ sum vầy trong cảnh Tết
Mừng xuân thưởng thức một chung trà
Thi Nang