NGẮM CẢNH NHỚ NGƯỜI

Tựa cửa âm thầm trông xóm cũ
Ra thềm lặng lẽ ngắm vườn xưa
Đìu hiu ngọn khói vương cành nhãn
Quạnh quẽ màn sương phủ lá dừa
Bữa ấy xa trường thương trẻ đợi
Hôm nào biệt xã xót già đưa
Không nề dặm thẳm bao ngày nắng
Chẳng ngại sông dài những tháng mưa
Thi Nang