NGÀY CẬN TẾT

Tàn đông hé nở nhụy mai vàng
Giữa buổi muôn người đợi Tết sang
Rực rỡ ngàn hoa bày bán lẻ
Nhà cao cửa rộng rất huy hoàng
Thi Nang