NGOẠN CẢNH CHIỀU THU

Tách hộ bao ngày đã ở xa
Chiều thu thưởng ngoạn gốc mai già
Nhìn ra trước ngõ hằng thương mẹ
Ngoảnh lại sau vườn mãi nhớ cha
Quạnh quẽ nhà đây làn khói tỏa
Đìu hiu giậu đấy lũ chim sà
Trông vời chỉ thấy vầng mây bạc
Lặng lẽ bên thềm gió thoảng qua
Thi Nang