NGOẠN CẢNH CHIỀU XUÂN NHỚ BẠN

Trân trọng cảm ơn thầy Phan Hoàng đã tiếp tục cùng chung vui xướng họa thơ.Thi Nang xin nối tiếp thêm một bài nữa ạ!
NGOẠN CẢNH CHIỀU XUÂN NHỚ BẠN
Ngoạn cảnh chiều xuân sóng vỗ bờ
Hoàng hôn khói tỏa quyện sương mờ
Rời xa nẻo cũ thường mê sáo
Trở lại quê nghèo vẫn thích thơ
Kẻ ngụ triền non từng bữa ngóng
Người ra góc biển mỗi đêm chờ
Thuyền câu lặng lẽ về thôn nhỏ
Hiện ảnh trong đầu những lúc mơ
Thi Nang