NGOẠN CẢNH ĐỒNG QUÊ

Nghe lành lạnh gió buổi chiều đông
Sải cánh cò đang lượn giữa đồng
Bãi rộng sương trùm vuông cỏ biếc
Trời cao ráng nhuộm dải mây hồng
Tươi màu cạnh giếng dưa đầy quả
Mẩy hạt ven đìa lúa trĩu bông
Bóng lẻ trên bờ đi chậm rãi
Nhìn bao thửa ruộng thấy vui lòng
Thi Nang