NGOẠN CẢNH QUANH NHÀ

Sau nhà mát rượi mảnh vườn xanh
Lặng ngắm hàng cây quả trĩu cành
Khế,nhãn um tùm sương phủ lạnh
Trang,lài rực rỡ gió lùa nhanh
Thương ngày biệt lớp về thôn xã
Nhớ buổi hồi quê giã thị thành
Đã khắc vào tâm nhiều kỷ niệm
Không hề hám lợi chẳng màng danh
Thi Nang