NGOẠN CẢNH THU VỀ

Ngoạn cảnh thu về lá khẽ rơi
Bầy chim sải cánh giữa lưng trời
Nhìn mai bưởi mận thân nhàn nhã
Ngắm nhãn lan dừa dạ thảnh thơi
Trẻ hát sau nhà đang trỗi giọng
Già ca trước cửa đã vang lời
Niềm vui rộn rã trong chòm xóm
Giữ vẹn thân tình lúc nghỉ ngơi
Thi Nang