NHÌN MƯA CHỢT NHỚ

NHÌN MƯA CHỢT NHỚ
(Ngũ ngôn bát cú-Tứ độ thanh)
Lạnh lẽo cảnh trời mưa
Ngoài hiên ướt ngọn dừa
Khơi hình nơi lớp cũ
Gợi ảnh chốn trường xưa
Vạn chữ thường không thiếu
Ngàn câu chẳng có thừa
Thầm trông dòng nước chảy
Chợt nhớ buổi đò đưa
Thi Nang