NHÌN MƯA NHỚ ĐƯỜNG XƯA NẺO CŨ (nđt)

Bên thềm lặng ngắm buổi chiều mưa
Nước chảy tràn sân đẫm chậu dừa
Cúi mặt âm thầm thương nẻo cũ
Nghiêng đầu lặng lẽ nhớ đường xưa
Vầng trăng thuở ấy treo nhành liễu
Ngọn sóng ngày nao đẩy rễ gừa
Đối cảnh khơi hình luôn ngưỡng mộ
Tâm còn đọng mãi chuyến đò đưa
Thi Nang