NHỚ BẠN THÂN

Thuở ấy cùng xem cánh phượng hồng
Bây giờ cách biệt có buồn không?
Đìu hiu cảnh cũ hằng trông đợi
Quạnh quẽ thôn nghèo mãi nhớ mong
Xót bạn âm thầm về cuối biển
Thương người lặng lẽ đến đầu sông
Đường xa dặm thẳm mờ mây khói
Kỷ niệm ngày xưa đọng cõi lòng.
Thi Nang