NHỚ CHÁU

Cháu nhỏ quay về với mẹ yêu
Vài hôm nũng nịu thích ông chiều
Bây giờ ngõ vắng,nhà hiu quạnh
Mỗi buổi nhìn xa lại nhớ nhiều
Thi Nang