NHỚ CÔNG ƠN CHA MẸ

NHỚ CÔNG ƠN CHA MẸ
Từ lúc mới sinh ra
Chào đời bằng tiếng khóc
Nhờ công của mẹ cha
Đã tận tình chăm sóc.
 
Bao năm dài khó nhọc
Dù nắng táp sương sa
Vẫn cho con ăn học
Cha mẹ chẳng nề hà.
 
Từng ngày tháng trôi qua
Nhớ công ơn cha mẹ
Vượt bão tố phong ba
Hết lòng nuôi con trẻ
 
Cho thân hình mạnh khỏe
Dạy dỗ con nên người
Gia đình thêm vui vẻ
Khi thấy con giúp đời.
 
Ngày mai đến vạn nơi
Nên nhớ về cha mẹ
Nuôi con từ thuở bé
Công ơn tựa biển trời.
Thi Nang