NHỚ MẸ HIỀN

Giữa cảnh chiều thu nhớ mẹ hiền
Lưng khòm gối mỏi bệnh triền miên
Ân cần đỡ dậy dù hao sức
Cẩn thận dìu đi dẫu tốn tiền
Mãi ước thân gầy mau khỏe mạnh
Luôn cầu phận mỏng chóng bình yên
Làm con phải giữ tròn tâm hiếu
Chẳng trách không hờn lẽ tự nhiên
Thi Nang